Kolfiberförstärkning, Lim

Sune Olsson i Arlöv AB


Golvbeläggningar och golvrenoveringar för industri och fastighet.


Kolfiberförstärkt lim

Kolfiberförstärkning


 SIKA Carbodur kolfiberförstärkning Kontruktionsförstärkning mot limträbalkar