Industrigolv

Industrigolv

Vi har kompetens och kunskap för att göra ditt golv såsom din verksamhet kräver.

Täta golv, halkfria golv, storköks golv, labb golv, sjukhusgolv, bilhallar. Inget golv är främmande för oss i olika speciella miljöer.

Vi gör allt underarbete med slipning, avjämning och täthetsskikt för att sedan lägga slutprodukt såsom Epoxi, Akrylgolv eller vad din verksamhet kräver.

Olika golv har olika egenskaper.

Ett Epoxigolv  är lätt att lägga, svag lukt, härdtid 12-24 timmar

Ett akrylgolv är snabbhärdande och har en skarp lukt

Ett industrigolv ska fungera bra mot verksamheten och också vara lättskött och tåla ojämnt slitage på ett bra och hållbart sätt. 

Vi kan även hjälpa till med att renovera och laga ett äldre golv.