Sikaflex Pro-3 Fog

Sune Olsson i Arlöv AB


Golvbeläggningar och golvrenoveringar för industri och fastighet.


Sikaflex Pro-3, Fog

Sikaflex Pro 3

1-komponents fukthärdande, polyuretanbaserad

fogmassa. Klass 25 HM enligt ISO 11600

För användning såväl innomhus som utomhus.

Sikaflex Pro-3  är en elastisk fogmassa med hög

mekanisk motståndskraft.

Användningsområde:

Reningsverk.

Fogning av vattenbassänger

Fogning runt fönster (illustreras på bilden)